Ochrona roślin srodki-ochrony-roslin

Opublikowano: 15 listopada, 2016 | autor: Redaktor

Środki ochrony roślin – kto może je sprzedawać?

Zasady wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin do zwalczania chwastów są ściśle określone odpowiednimi rozporządzeniami, dyrektywami oraz ustawami. W świetle polskiego prawa, aby sprzedawać środki ochrony roślin należy posiadać odpowiednie pozwolenia oraz spełniać przepisy BHP i ochrony przeciwpożarowej. Należy pamiętać, że osoby zajmujące się zbywaniem środków ochrony roślin ostatecznym nabywcą muszą raz na 5 lat odbyć stosowne szkolenie, uczestnictwo w którym powinno być potwierdzone stosownym certyfikatem.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, który chce się podjąć konfekcjonowania lub wprowadzenia do obrotów środków ochrony roślin podlega ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, przez co wymagany jest wpis do rejestru przedsiębiorstw.

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Ustawa ta reguluje m. in. zasady wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu oraz ich stosowania. Jako, że działalność gospodarcza w zakresie wprowadzania oraz konfekcjonowania środków ochrony roślin jest uregulowana w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących taką działalność. Poza tym przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie obrotu środkami ochrony roślin musi m. in. zapewnić odpowiednie szkolenia osobom dokonującym zbycia środków ochrony roślin ostatecznym nabywcą, w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, jak również udzielać wszystkich niezbędnych informacji nabywcą tych środków. Aby wykonywać działalność gospodarczą w zakresie prowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub ich konfekcjonowania należy złożyć odpowiedni wniosek do organu prowadzącego rejestr – wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, a w przypadku przedsiębiorców zagranicznych właściwego na miejsce prowadzenia działalności.

Czy szkolenia dla sprzedawców muszą być okresowo powtarzane?

Osoby zajmujące się zbywaniem środków ochrony roślin ostatecznym nabywcą są zobligowane do okresowego powtarzania szkoleń dla profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin oraz dla doradców. Takie kursy powinny być powtarzane raz na 5 lat i zakończone są otrzymaniem stosownego zaświadczenia. Szkolenia mogą być wyłącznie prowadzone przez przedsiębiorców lub podmioty zatwierdzonych przez Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa wpisanych do odpowiednich rejestrów. Listę ośrodków je organizujących można uzyskać we właściwych miejscowo Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Gdzie kupować środki ochrony roślin?

Środki ochrony roślin najlepiej jest kupować w sprawdzonych punktach sprzedaży. Czasami tańsza cena środków kupowanych na bazarze, może być ich jedynym atutem. Stosowanie niesprawdzonych substancji może być nie tylko szkodliwe dla naszych roślin, ale również dla nas samych. Dlatego przed zakupem sprawdź dokładnie punkt sprzedaży a także opinie o producencie.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej wejdź na środki ochrony roślin >>

Tags:


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do góry ↑