Zboża spadek plonu

Opublikowano: 8 Wrzesień, 2017 | autor: Redaktor

Spadek plonu. Wiemy, jak sobie z nim radzić!

Uzyskanie jak najlepszego plonu i wysokiego wyniku ekonomicznego wymaga od producentów rolnych ścisłej specjalizacji i często zastosowania uproszczeń w uprawie. Monokultury zbożowe są stosunkowo mało pracochłonne, bowiem każdy z etapów produkcji zbóż możliwy jest do zmechanizowania. Z tego powodu, takie uprawy, są bardzo popularne. Niekiedy udział zbóż w strukturze zasiewów dochodzi do 90%. Niesie to za sobą pewne konsekwencje, na które każdy rolnik musi być przygotowany…spadek plonu

Spadek plonu. Jak można temu zapobiec?

Brak płodozmianu i uprawa zbóż tuż po sobie prowadzi do zachwiania równowagi ekologicznej. W jej wyniku dochodzi do wyczerpania gleby, lub wręcz jej wyjałowienia oraz gwałtownego namnażania się roślin konkurencyjnych i agrofagów. Problemy na takich plantacjach zaczynają występować regularnie z coraz większym nasileniem. Należy pamiętać, że częsta uprawa roślin, tego samego gatunku, tuż po sobie prowadzi do wzrostu zachwaszczenia plantacji i kompensacji chwastów. Na polu zaczynają masowo pojawiać się chwasty o biologii podobnej do gatunków uprawnych, co może powodować spadek plonu. Duże szkody w uprawie zbóż powoduje występowanie chwastów m.in. takich jak: miotła zbożowa, owies głuchy, przytulia czepna oraz gwiazdnica pospolita. Niezbędna staje się wtedy  wysoce skuteczna i przemyślana ochrona herbicydowa, np. za pomocą preparatu Battle Delta 600 SC (kliknij po więcej informacji), stanowiący na plantacjach zbożowych kluczowy element zarządzania odpornością chwastów trudnych w zwalczaniu.

Przedplon ma znaczenie

Na plantacjach zbożowych plon może spadać z powodu źle dobranego stanowiska pod uprawę. Pod tym względem najwrażliwsza jest pszenica. Liczne doświadczenia polowe dowodzą, że pszenica ozima, której przedplonem były inne zboża, plonuje przeciętnie gorzej nawet o 25%. W takim przypadku najkorzystniejszym rozwiązaniem wydaje się powrót do płodozmianu. Jednak często warunki ekonomiczne zmuszają producentów rolnych do zastosowania uproszczeń.  Wtedy rozsądnym rozwiązaniem jest uprawa gatunków o mniejszych wymaganiach co do przedplonu.

Więcej informacji znajdziesz na Środki Ochrony Roślin

Zachowaj dobrą kondycję gleby na długo

W następstwie długotrwałej uprawy zboża może dojść do wyjałowienia gleby, a w konsekwencji następuje spadek plonu. W takiej sytuacji, poprzez dostarczenie składników odżywczych drobnoustrojom glebowym, niezbędne jest  pobudzenie jej aktywności mikrobiologicznej. Skutecznym środkiem wpływającym na rozwój roślin oraz dostarczającym składniki odżywcze pożytecznym mikroorganizmom glebowym jest Amalgerol.  Preparat ten zwiększa ich aktywność nawet do 200% (azobakter, bakterie rozkładające celulozę i chitynę antagoniści nicieni i fuzarium). Poza tym, Amalgerol poprawia przebieg mikoryzy w glebie ponad 7- krotnie, co powoduje kolonizację i powiększenie systemu korzeniowego roślin.

Tags: ,


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do góry ↑