Inne uprawy Stanowisko pod sad

Opublikowano: 27 Luty, 2018 | autor: Redaktor

Jak przygotować stanowisko pod sad?

Aby przygotować stanowisko pod sad należy pamiętać o niezbędnych czynnościach takich jak m.in. usunięcie chwastów trwałych oraz odpowiednie przygotowanie gleby, w tym uzupełnienie w niej składników pokarmowych, stabilizacja odczynu oraz poprawa struktury.

Stanowisko pod sad przygotuj dużo wcześniej

Wszystkie działania poprzedzające założenie sadu powinny zostać rozplanowane i przeprowadzone odpowiednio wcześniej, przed ustalonym terminem wysadzenia drzew lub krzewów owocowych.

Więcej na temat środków ochrony roślin >>

Planując sad musisz pamiętać o:

  • usunięciu chwastów
  • analizie chemicznej gleby
  • wzbogaceniu gleby w substancję organiczną i poprawie jej struktury
  • regulacji odczynu gleby, wapnowaniu lub jej ewentualnym zakwaszaniu
  • wysiewie nawozów nieorganicznych

Analiza gleby i regulacja jej odczynu

Bezdyskusyjnie, o przyswajalności składników pokarmowych decyduje odczyn gleby. Większość mikro- i makroelementów przez rośliny jest najlepiej przyswajana przy odczynie lekko kwaśnym. Przy czym należy mieć na uwadze, że jabłonie i grusze oraz większość krzewów najlepiej rośnie i owocuje przy pH gleby w przedziale 5,6–6,7, wyjątek stanowi żurawina i borówka wysoka, która woli gleby kwaśne o pH w granicach 4,5–5,0. Jednak doprowadzenie pH gleby do optymalnego poziomu wymaga wcześniejstanowisko pod sadszego badania jej odczynu. Jest to niezbędne do ustalenia odpowiedniej dawki wapna, lub w wyjątkowych okolicznościach zakwaszacza. Ten ostatni powinien zostać zastosowany co najmniej pół roku przed planowanym nasadzeniem roślin.

Do poprawy warunków glebowych

Barierą fizyczną znacznie ograniczającą wzrost korzeni jest struktura gleby. Wzrost korzeni, w glebie o zbitej strukturze, wymaga od roślin dużego nakładu energii, co spowalnia ich wzrost, utrudnia rozwój sytemu korzeniowego, zmniejsza dostępność składników pokarmowych oraz w negatywny sposób przekłada się na potencjalny plon. Ponadto, silnie zbita warstwa gleby utrudnia krążenie wody. Najskuteczniejszym rozwiązaniem problemu likwidacji podeszwy płużnej jest zastosowanie dedykowanych do tego celu preparatów, takich jak Amalgerol, których działanie polega na zwiększeniu aktywności mikroorganizmów glebowych, co powoduje usprawnienie przebiegu mikoryzy w glebie, polepszenie dostępności i pobrania składników odżywczych oraz zmniejszenie zagęszczenia gleby.

Tags: ,


O autorzeDodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do góry ↑